Årsmöte 2018

Information till medlemmar i Svenska Rottweilerklubben

 Handlingar som inte fanns på årsmötet.

Revisorerna arbetar nu hårt med det sista inför utskick av handlingarna rörande räkenskaper och bokslut samt revisorernas berättelse.

Efter kontakt med Svenska Brukshundklubbens  FS-representant Anders Dahlstedt så kan vi meddela att alla som har meddelat e-postadress i samband med sitt medlemskap kommer att få räkenskaper och revisorernas berättelse per e-post.

Vi ber Er att kontrollera e-posten kontinuerligt och svara snarast när handlingarna har anlänt.

De medlemmar som inte har angivit någon e-postadress kommer via sekr. Malin Sten att få ett brev med dessa dokument och en svarsblankett samt frankerat svarskuvert.
Även här finns angivet datum då svaren senast skall vara sekr. tillhanda.

Med vänliga hälsningar

Yvonne Brink


Val av styrelse 2018:

Ordförande – Soffie Modin, nyval 1 år
Vice Ordförande – Ia O’Shea, fyllnadsval 1 år
Sekreterare – Anna Rexlinger, nyval 2 år
Kassör – Ann-Git Rammus, fyllnadsval 1 år
Ledamot – Ulrika Stenholm, kvarstår 1 år
Ledamot – Liselotte Gustafsson, nyval 2 år
Ledamot – Christina ”Titti” Sjögren, nyval 2 år

Suppleant – Malin Åsander, nyval 2 år
Suppleant – Louise Fornell, fyllnadsval 1 år

Vandringspriser och Resultat_2017

Information om utskottet Avel och Hälsa

Numera har avel och hälsa ett utskott med olika utskottsgrupper. Det finns info om detta under den nya menyn ”Utskott”.
Sen kommer fliken ”Avel och hälsa”. Klickar man där får man info om utskottet avel och hälsa, vilka som arbetar i utskottet, kontaktuppgifter, arbetsbeskrivning, protokoll etc.
Vidare därifrån kommer sedan utskottsgrupperna, fyra st flikar:
Hälsa och friskvård
Mental
Avelssamordning
Exteriör

Klickar man på dessa får man även där upp info om vilka som arbetar i gruppen, kontaktuppgifter arbetsbeskrivning, minnesanteckningar etc.

Vissa utav dessa grupper har sedan tidigare info på hemsidan (Mental –MH/MT information samt Hälsa med olika info om tex JLPP, sjukdomsredovisning, lite artiklar etc.) Dessa finns nu under utskottsgrupperna.
MH/MT informationen finns alltså i menyn under Utskott – Avel och Hälsa – Utskottsgruppen mental
Den tidigare Hälsa-fliken finns numera i menyn under Utskott – Avel och hälsa – Utskottsgruppen hälsa och friskvård

För att få en överblick över ledamöter och utskottsgrupper i utskottet avel och hälsa finns här en PDF fil

Här är samtliga arbetsbeskrivningar:
Arbetsbeskrivning för utskottet Avel och Hälsa
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Mental
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Hälsa och Friskvård
Arbetsbeskrivning utskottsgruppen Exteriör
Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen Avelssamordning

Kommande IPO/BSL tävlingar med BH prov

Rottweilerklubben anordnar många IPO/BSL tävlingar i höst! Passa på att anmäla och tävla innan vintern kommer. Det arrangeras även BH prov under dessa.
10 september Alvesta
 

24 september Värmland

14 oktober Västra LO Nossebro Jonslund
 
5 november Götene