Anmälan årsmötesutställningen 2018

arsmotesutstallning 2018

Anmälan årsmötesutställningen


 • Tom 6 februari:
  Valpklass – 200:-
  Juniorklass – 310:-
  Unghundsklass – 310:-
  Bruksklass – 310:-
  Öppenklass – 310:-
  Championklass – 310:-
  Veteranklass – 220:-


  Registrerade från 6 februari till 20 februari:
  Valpklass – 300:-
  Juniorklass – 400:-
  Unghundsklass – 400:-
  Bruksklass – 400:-
  Öppenklass – 400:-
  Championklass – 400:-
  Veteranklass – 300:-


  Avgiften skall betalas in på Bankgiro 109-4481
  Betalningsmottagare: Svenska rottweilerklubben
  Ange Hundens fullständiga namn på inbetalningen som referens
 

Verification