Årsmöte 2018

Information till medlemmar i Svenska Rottweilerklubben

 Handlingar som inte fanns på årsmötet.

Revisorerna arbetar nu hårt med det sista inför utskick av handlingarna rörande räkenskaper och bokslut samt revisorernas berättelse.

Efter kontakt med Svenska Brukshundklubbens  FS-representant Anders Dahlstedt så kan vi meddela att alla som har meddelat e-postadress i samband med sitt medlemskap kommer att få räkenskaper och revisorernas berättelse per e-post.

Vi ber Er att kontrollera e-posten kontinuerligt och svara snarast när handlingarna har anlänt.

De medlemmar som inte har angivit någon e-postadress kommer via sekr. Malin Sten att få ett brev med dessa dokument och en svarsblankett samt frankerat svarskuvert.
Även här finns angivet datum då svaren senast skall vara sekr. tillhanda.

Med vänliga hälsningar

Yvonne Brink


Val av styrelse 2018:

Ordförande – Soffie Modin, nyval 1 år
Vice Ordförande – Ia O’Shea, fyllnadsval 1 år
Sekreterare – Anna Rexlinger, nyval 2 år
Kassör – Ann-Git Rammus, fyllnadsval 1 år
Ledamot – Ulrika Stenholm, kvarstår 1 år
Ledamot – Liselotte Gustafsson, nyval 2 år
Ledamot – Christina ”Titti” Sjögren, nyval 2 år

Suppleant – Malin Åsander, nyval 2 år
Suppleant – Louise Fornell, fyllnadsval 1 år

Vandringspriser och Resultat_2017