Alla inlägg av admin

Din hund är viktig för vår forskning om hundars sjukdomar!

Kära hundägare,

Forskare och veterinärer vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ledda av professor Kerstin Lindblad-Toh har i många år arbetat med att identifiera genetiska riskfaktorer för olika sjukdomar.

Detta har hjälpt oss att förstå uppkomsten av flera sjukdomar som drabbar hundar, t.ex. tvångssyndrom, immunologiska sjukdomar och flera cancertyper. En del resultat har också lett till ökad förståelse av motsvarande sjukdom hos människor. Under åren har vi samlat in stora mängder prover från hundar i Sverige, prover som används och kommer till stor nytta i vår forskning. Vi är mycket tacksamma att hundägare bidrar till vår forskning med prover från sina hundar, utan er hjälp skulle vi inte kunna nå de värdefulla resultat som vi hittills har nått. Eftersom det ofta tar lång tid att samla in ett tillräckligt stort antal prover från de raser som behövs till forskningen är det viktigt att provinsamlingen pågår kontinuerligt.

Vi fortsätter att forska på många sjukdomar i flera olika raser, inklusive Rottweiler, och ber er därför att donera blodprover från både sjuka och friska hundar. Just nu fokuserar vi extra på cancer, framför allt juvertumörer och skelettcancer. Vi försöker ta reda på varför cancer drabbar vissa hundar och inte andra. Vi letar både efter nedärvda ändringar i arvsmassan och ändringar i arvsmassan som skett i själva tumören. Om du har en hund med en tumörsjukdom som är klassificerad, ta gärna kontakt med oss för att få mer information om hur din hund kan hjälpa till. För de flesta raser och sjukdomar är det även viktigt att få in blodprover från äldre (>8 år) cancer-fria hundar.

För hundar med cancer är det viktigt att vi även får klinisk information från din veterinär så att vi kan klassificera tumören på rätt sätt. Det är också viktigt att få in tumörvävnad eftersom det låter oss leta efter förändringar i arvsmassan i själva tumören, vilka i framtiden kan ha betydelse för hur man behandlar tumören.

Vi forskar även vidare på beteende och vill mycket gärna ha in prover från hundar som genomgått MH testning. Hundarna kan var vilken ålder som helst för denna studie.

Vi är också intresserade av samarbeten med rasklubbar om ni har någon speciell sjukdom som ni tror kan vara genetiskt betingad. Om ni kontaktar oss kan vi diskutera vad som skulle kunna göras.

Maja Arendt, Docent, veterinär, Uppsala Universitet & Köpenhamns Universitet (maja-louise.arendt@imbim.uu.se)

Kerstin Lindblad-Toh, professor Uppsala Uppsala Universitet & Broad Institute of MIT and Harvard (kersli@broadinstitute.org)

Mentaldag

Välkommen
27 oktober för att få vara i den mentala världen tillsammans med AfR UGM

PROVA PÅ
Kl. 10-12 får ni prova på att vara MH figurant (dra i snöre, vara spöke mm)

Prova på hundar sökes. Har ni hund som har gjort MH, eller inte ska göra MH, kan den få vara med och testas.
Vid mån av tid kan vi även titta på andra beteenden på hund ni vill ha hjälp med.

PANEL
Kl. 13-16 får ni ställa frågor till mycket erfarna mental beskrivare och domare om hur man bedömer ett test, vad tittar de på mm.

Här kan vi diskutera de hundar som har varit med på Prova på dagen, och även andra frågor man tar med sig.
Vet ni med er att en fråga behöver efterforskning så skicka den i tid till UGM.

Föranmälan och frågor skicka till mental@rottweilerklubben.se senast 11 oktober. Meddela samtidigt om ni har hund som kan vara med

Plats: Enköping. Vägbeskrivning www.veronicanilsson.se

//Veronica Nilsson AfR UG mental

Domar- och beskrivarlistor

Här finns uppdaterade listor över auktoriserade mentalbeskrivare respektive mentaltestdomare. Det är en flik för MH-beskrivarna och en för MT-domarna.

Detta är ett levande dokument och listorna uppdateras efterhand som någon blir auktoriserad, återauktoriserad alternativt avauktoriserad. Efter sommaren kommer listorna även att publiceras på Svenska Brukshundklubbens hemsida, och den version som kommer att ligga där ska alltid vara den senast uppdaterade listan.

http://rottweilerklubben.se/wp-content/uploads/2019/08/Domar-och-beskrivarlistor-2019-190710.ods