Alla inlägg av Anna Rexlinger

Information gällande rasklubbens verksamhet med anledning av coronaviruset

Den pågående coronakrisen innebär utmaningar för oss alla. Det kommer löpande nya riktlinjer och inte minst förbud som påverkar både vårt arbete, privatliv och föreningsliv.

Igår, den 27 mars, gick SKK ut med informationen att all klubborganiserad verksamhet inom SKK-organisationen ska ställas in till och med den 31 maj. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Fortsätt läsa Information gällande rasklubbens verksamhet med anledning av coronaviruset

Rapport från föreläsning om mentalitet

Söndagen den 16 februari höll ”vår egen” Inga-Lill Larsson, från utskottet för mentalitet, en mycket uppskattad föreläsning i Enköping. Ämnena för dagen var stress, vad det innebär att hunden har ”motor” och olika problembeteenden som kan uppstå hos våra hundar. Sammanlagt deltog 30 personer, de flesta rottweilerägare, men även ett par åhörare med andra raser fanns med. Så roligt att se att så många är intresserade av hundars mentalitet!

Fortsätt läsa Rapport från föreläsning om mentalitet