Avel och Hälsa

Syftet för kommittén är att bedriva ett aktivt och fortlöpande
arbete med att dokumentera och informera om hälsotillståndet hos
rasen. Avelsansvariga (avelsråd) hjälper nya och redan etablerade
uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler.

Mer om kommitténs ansvar och uppgifter finner du i
dess arbetsbeskrivning.


Kontaktperson i styrelsen: Ulrika Stenholm

UG Hälsa och friskvård :
Anna Lindgren
Cecilia Larsdotter Oden
Vladan Jovanovic

Sara Awander, sammankallande
Anna Granath
Eva maria Söderman
Linda Heske
Gun Bergquist, valphänvisare & avelsråd

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se

Normalt besvaras inkommande e-post inom en vecka från mottagande.