Kategoriarkiv: Årsmöte

Medlemsinformation

Den styrelse som valdes vid årsmötet i mars har under kvällen den 10 april hållit konstituerande möte, och kan nu påbörja sitt uppdrag för verksamhetsåret 2018.

Protokoll från styrelsens konstituerande möte kommer inom kort att finnas tillgängligt via föreningens hemsida.

Senaste protokoll från avgående styrelse, innehållande resultat från poströstningen gällande ekonomisk redovisning och ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017, finns att läsa under protokoll på hemsidan.

Årsmöte 2018

Information till medlemmar i Svenska Rottweilerklubben

Nu är röstningen avslutad och rösträknarna har börjat med sitt arbete.  Vi återkommer så snart resultatet är officiellt.

Med vänliga hälsningar

Yvonne Brink


Val av styrelse 2018:

Ordförande – Soffie Modin, nyval 1 år
Vice Ordförande – Ia O’Shea, fyllnadsval 1 år
Sekreterare – Anna Rexlinger, nyval 2 år
Kassör – Ann-Git Rammus, fyllnadsval 1 år
Ledamot – Ulrika Stenholm, kvarstår 1 år
Ledamot – Liselotte Gustafsson, nyval 2 år
Ledamot – Christina ”Titti” Sjögren, nyval 2 år

Suppleant – Louise Fornell, nyval 2 år
Suppleant – Malin Åsander, fyllnadsval 1 år

 

Vandringspriser och Resultat_2017

Årsmöteshandlingar

Årsmöteshandlingar hittar du här och de innehåller: 
I handlingarna finns:
Karta till hotellet
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Mål
Verksamhetsplan för 2017
Valberedningens förslag
Årets bragdrottweiler
Motioner
Resultat och Balansräkning

Budgeten för 2017 med rambudget hittar du här:
Innehåller den sammanställda budgeten samt en del specificerade områden, som är:
Utskottet Avel och Hälsa
SSU kommittén
Infokommittén
Läger Kosta och Fönebasen

Vandringspriser sida 1
Vandringspriser sida 2