Kategoriarkiv: SBK

Skrivelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning

Rasklubben har mottagit en skrivelse från SBK:s centrala valberedning inför kongressen nästa år. Rasklubbens styrelse ombeds besvara ett antal frågor och inkomma med eventuella förslag till valberedningen.

Styrelsen vill gärna få in förslag och synpunkter från er medlemmar inför diskussionerna kring skrivelsen.

Senast den 6 november behöver vi få in dina synpunkter och förslag, som skickas till sekr(a)rottweilerklubben.se

Frågor från valberedningen
Mandat i förbundsstyrelsen

Synpunkter och motiveringar på remissen av IPO reglerna

Svenska Brukshundklubbens UG IPO vill få in synpunkter och motiveringar på den remiss av IPO-reglerna som nu skickas till distrikt, rasklubbar och IPO-domare.

FCI:s Generalförsamling godkände inte förslaget på nytt regelverk för 2018, som UDC presenterade, utan har begärt att reglerna ska ut på ett nytt remissförfarande.

SBK:s UG IPO vill ha synpunkter inklusive motiveringar av dessa, skickade till SBK:s förbundskansli, via mail:  tavling@brukshundklubben.se , senast måndagen den 9 januari 2017. Detta innebär att våra medlemmars åsikter(med motivering)måste vara Rottweilerklubben tillhanda torsdagen den 15 december 2017 via mail: ipo@rottweilerklubben.se  

Här ser ni nyheten i sin helhet som finns på SBK hemsida med brev från UDC:s ordförande, reglerna på tyska och en PowerPoint på förändringarna i reglerna:  http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/11/remiss-ipo-regler-2018/

NI kan också hitta en förenklad översatt version på facebook via UG IPOs facebooksida.

Hälsningar
Soffie Modin
IPO ansvarig
Svenska Rottweilerklubben

Årsmötestider – inför och efter årsmötet

Nu stundar årsmötestider inom Svenska Brukshundklubben och vi får många frågor som berör föreningsteknik och rutiner kring årsmöten.

För att underlätta ert arbete i klubbar och distrikt, har vi bra information på hemsidan som ni alltid kan ta del av. Just nu har vi också sammanställt det som efterfrågas mest av er. Klicka på länken nedan och få svar på flera av dina frågor.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2016/02/infor-och-efter-arsmotet/

Har du ytterligare frågor, titta i första hand runt på hemsidan och i andra hand kontakta organisationssekreteraren på förbundskansliet.

Hälsningar
Svenska Brukshundklubben
UG stadgar