Kategoriarkiv: Styrelsen

Hälsoprogram nivå 1 gällande JLPP

Svenska Rottweilerklubben har, enligt tidigare publicerat brev, ansökt om hälsoprogram nivå 1 hos Svenska Kennelklubben som första åtgärd. Detta innebär:

Hälsoprogram och Avelskommitténs hänsynstaganden i bedömningen av ansökan

Nivå 1: Central registrering av veterinära undersökningsresultat

Eftersom inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå fordras i regel enbart att de allmänna kraven och det ovan efterfrågade underlaget bifogas för att SKK ska bifalla ansökan. Ansökan om hälsoprogram på nivå 1 kan efter beslut i Avelskommittén träda i kraft med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Enkäten

Vi har haft en enkät uppe sedan oktober gällande synpunkter på Rottweilerklubben. Utvärdering har gjorts och vi har fått in sammanlagt 137 svar. Det finns en tydlig efterfrågan på lokala hundaktiviteter och studier samt en önskan om mer information. Vi ser att svaren håller sig i samma spann hela tiden så vi beslöt att följa upp de synpunkter som kommit in i en ny enkät. Därmed är denna enkät avslutad och nya enkätfrågor kommer inom kort.
// Styrelsen