Regler valphänvisning

Regler för valphänvisning:

För att erhålla valphänvisning inom Svenska Rottweilerklubben/AfR, skall båda föräldradjuren uppfylla Rottweilerklubbens riktlinjer – länk riktlinjer >>

Det tar 10 dagar att få med sin kull för hänvisning under förutsättning att kompletta uppgifter skickats in. Om kullen inte ligger ute efter 10 dagar kontakta Valphänvisningen via e-post hanvisning@rottweilerklubben.se. För att få en snabbare hänvisning, bör valphänvisningen skickas in redan vid parning. Då kan uppgifterna kontrolleras direkt och när valpkullen föds skickas ett e-post in till Valphänvisningen. Valphänvisningen gäller fram till dess att valparna är 9 veckor. Om fortsatt hänvisning önskas måste uppfödaren meddela valphänvisningen.

Förlängd valphänvisning erhålls kostnadsfritt och måste sedan fortsätta att uppdateras av uppfödaren var 3:e vecka. Uppfödaren meddelar också när valparna är sålda.

OBSERVERA: Det är INTE tillåtet att ha med adress till hemsida i annonsen. Svenska Rottweilerklubben tar inte ansvar för innehåll i gästböcker på hemsidor m.m. som tillhör de uppfödare som medges valphänvsning.

I valpannonser får ingen övrig text anges (ej heller korningsresultat). AfR förbehåller sig rätten att ändra alternativt ta bort olämplig text i annonser.

Kostnad:

Valpkullar som uppfyller kraven för omplacering hänvisas kostnadsfritt för uppfödare inom rasklubben.