Internationell och Nordisk kontaktperson

Svenska Rottweilerklubbens internationella och nordiska kontaktpersonen har till uppgift är att hålla sig ajour med vad som händer i våra grannländer och övriga världen samt förmedla information mellan dessa och Sverige. Informationen skall finnas tillgänglig på hemsida och i medlemstidningen.


Mer om Nordiska och Internationella kontaktpersonens ansvar och uppgifter finner du i dess arbetsbeskrivning


Internationell och Nordiska kontaktperson
Soffie Modin

E-post: internationell@rottweilerklubben.se