JLPP

Rapportering JLPP resultat:
Anna Lindgren, UG Hälsa och Friskvård kommer för Svenska Rottweilerklubben att samla data på testade hundar.

Hämta blanketten, klicka här, fyll i och skicka in uppgifterna på den mailadress som anges på blanketten.
OBS! Kopia på resultatet måste även skickas med.

Sammanställning av testade hundar kommer publiceras inom kort!

Länkar gällande JLPP:

Info om JLPP (engelska)

Viktig information om remisser och provtagning för JLPP-test

JLPP frågor och svar

Statistik JLPP avseende rottweiler från Labogen

Mhlanga-Mutangadura et al 2016 JLPP in Rottweilers