Lägerkommittén

Kontaktperson i styrelsen: Christina Sjögren

Sammankallande: Lisa Bergman
Södra lägret
Suss Hartvig
Lisa Bergman
Felicia Ljunggren
Karin Morander
Peter Kvist
BG 109-4507
Facebook
E-post: lager@rottweilerklubben.se

Norra lägret
Eva-Maria Söderman
Anna-Maria Söderberg
Christel Hansen Moberg
Lena Jonsson