Lägerkommittén

Kontaktperson i styrelsen: Ulrika Stenholm

Sammankallande: Lisa Bergman
Södra lägret
Susanne Wilhelmsson
Suss Hartwig

E-post: lager@rottweilerklubben.se

Norra lägret
Eva-Maria Söderman
Anna-Maria Söderberg
Christel Hansen Moberg

E-post: norrlager@rottweilerklubben.se