Gotlands LO

Följande SBK lokalklubbar tillhör Gotlands LO: Norra Gotland, Södra Gotland, Visby

Kontaktperson: Jan G Edlund
Telefon: 070-5281503
E-post:
 GotlandsLO@rottweilerklubben.se
Hemsida: http://www.gotlandshund.se/afr

Styrelsen för Rottweilerklubben

Ordförande / Webadmin
Jan G. Edlund
Tel. 070-5281503

Vice Ordförande
Anders Johansson
Tel. 070-2581278

Sekreterare
Ylva Coughlin
Tel. 0498-210683
ylva.coughlin@comhem.se

Kassör
Jenny Johansson
Tel. 070-9695748
jenny.johansson@telia.com

Ledamot
Cattis Jonsson

Ledamot
Mia Forsbäck

Ersättare
Emilie Magnusson

Ersättare
Anna Bogren

 

Kommittéer:

Utbildningskommittén/Utbildningsledare
Styrelsen

Rasutvecklingssektor/Utställningsansvarig
Cecilia Engström
Tel. 070-3658061
engstromcecilia@hotmail.com

Tävlingssektor
Per Wahlgren
Tel 0707-453452
per.wahlgren@telia.com