Mentalkommittén

Kontaktperson i styrelsen: Patrik Grönfeldt

Sammankallande: Patrik Grönfeldt
MT ansvarig: Jane Fyhr
MH-ansvarig: Veronica Nilsson
Exteriöransvarig: Johanna Haglund

Inga-Lill Larsson
Hans Kinn
Robban Axelsson
Thomas Ehlen
Mikael Wadström
Jörgen Blixt

Exteriöransvarig Johanna Haglund
exterior@rottweilerklubben.se