Kommittéer

Kommittéer
Avel och Hälsa avel.halsa@rottweilerklubben.se Mer info>>
PR/Info Mer info>>
Internationell & Nordisk kontaktperson internationell@rottweilerklubben.se Mer info>>
Lägerkommittén lager@rottweilerklubben.se Mer info>>
Mentalkommittén mental@rottweilerklubben.se Mer info>>
PR-shoppen pr@rottweilerklubben.se Mer info>>
Registerkommittén register@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet Exteriör ugexterior@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet prov och tävling tavling@rottweilerklubben.se Mer info>>
Övriga kontakter
Vandringspriser och förtjänsttecken, Bruksnytt bruksnytt@rottweilerklubben.se Mer info>>
Exteriöransvarig beskrivare@rottweilerklubben.se Mer info>>
Medlemshanteringen medlem@rottweilerklubben.se Mer info>>
Redaktionen/Medlemstidningen tidningen@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utvecklingskommittén utveckling@rottweilerklubben.se Mer info>>
Webmaster webmaster@rottweilerklubben.se Mer info>>