Kommittéer

Kommittéer
Avel och Hälsa avel.halsa@rottweilerklubben.se Mer info>>
PR/Info-kommittén info@rottweilerklubben.se Mer info>>
Internationell & Nordisk kontaktperson internationell@rottweilerklubben.se Mer info>>
Lägerkommittén lager@rottweilerklubben.se Mer info>>
Mentalkommittén mental@rottweilerklubben.se Mer info>>
PR-shoppen pr@rottweilerklubben.se Mer info>>
Registerkommittén register@rottweilerklubben.se Mer info>>
Rottweilerevent & SSU-kommittén ssu@rottweilerklubben.se Mer info>>
Uppfödarkommiten uppfodar@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utställningskommiten utstallning@rottweilerklubben.se Mer info>>
Övriga kontakter
Bruksnytt bruksnytt@rottweilerklubben.se Mer info>>
Engagerad Vilande Mer info>>
Exteriöransvarig beskrivare@rottweilerklubben.se Mer info>>
IPO-ansvarig ipo@rottweilerklubben.se Mer info>>
JLPP ansvarig jlpp@rottweilerklubben.se Mer info>>
Korningsansvarig MT@rottweilerklubben.se Mer info>>
Medlemshanteringen medlem@rottweilerklubben.se Mer info>>
Mentorgruppen Vilande tills vidare…
MH-ansvarig mh@rottweilerklubben.se Mer info>>
Redaktionen/Medlemstidningen tidningen@rottweilerklubben.se Mer info>>
Sjukdomsrapporteringen sjukdomsrapport@rottweilerklubben.se Mer info>>
Uppfödarutbildningen utbildning@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utvecklingskommittén utveckling@rottweilerklubben.se Mer info>>
Valphänvisning hanvisning@rottweilerklubben.se Mer info>>
Webmaster webmaster@rottweilerklubben.se Mer info>>