Kommittéer och utskott

Kommittéer och utskott
Avel och Hälsa avel.halsa@rottweilerklubben.se Mer info>>
Info-kommittén info@rottweilerklubben.se Mer info>>
Internationell & Nordisk kontaktperson internationell@rottweilerklubben.se Mer info>>
Lägerkommittén lager@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet för mentalitet mental@rottweilerklubben.se Mer info>>
PR-shoppen pr@rottweilerklubben.se Mer info>>
Registerkommittén register@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet Exteriör och utställning ugexterior@rottweilerklubben.se Mer info>>
Utskottet prov och tävling tavling@rottweilerklubben.se Mer info>>
Övriga kontakter
Vandringspriser och förtjänsttecken, Bruksnytt bruksnytt@rottweilerklubben.se Mer info>>
Exteriörbeskrivaransvarig beskrivare@rottweilerklubben.se Mer info>>
Medlemshanteringen medlem@rottweilerklubben.se Mer info>>
Redaktionen/Medlemstidningen tidningen@rottweilerklubben.se Mer info>>
Webmaster webmaster@rottweilerklubben.se Mer info>>