Medlemstidningen

Planering 2019:
Nr 1 manusstopp 15/1, till medlemmar början av februari
Nr 2 manusstopp 15/3, till medlemmar början av maj
Nr 3 manusstopp 15/5, till medlemmar slutet av juni
Nr 4 manusstopp 15/8, till medlemmar slutet av september
Nr 5 manusstopp 15/11, till medlemmar mitten av december

Tidigare nummer:

År 2016
Nr: 1  nr2Nr: 2
nr3Nr: 3  nr-4Nr: 4
nr5-16Nr: 5
År 2015
Nr: 1 Nr: 2 Rottweilern Nr 2
Nr: 3 Nr: 4 nr 4
Nr: 5
År 2014
Nr: 1Rottw 1 2014 rottweilertidningen 2_2014Nr: 2
Nr: 3 Nr: 4
Nr: 5
År 2013
rottw 1 2013 Nr: 1 Nr: 2rottwtidningen2_2013
Nr: 3rottw 3 2013  Nr: 4rottw 4 2013
Nr: 5rottw nr5 2013
År 2012
Nr: 22_2012 Nr: 33_2012
Nr: 44_2012  nr-5Nr: 5