Protokoll

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER  
År: 2018 Verksamhetsberättelse 2018
År: 2017 Verksamhetsberättelse 2017
År: 2016 Verksamhetsberättelse 2016
År: 2015 Verksamhetsberättelse 2015
År: 2014 Verksamhetsberättelse 2014
År: 2013 Verksamhetsberättelse 2013
År: 2010 Verksamhetsberättelse 2010
År: 2006 Verksamhetsberättelse 2006
   
KONFERENSER  
År 2017
2017.04.08 – 2017.04.09 Minnesanteckningar LO konferens
År 2016
2016.10.22 – 2016.10.23 Minnesanteckningar LO/Kommittékonferens
År 2015
2015.10.31 – 2015.11.01 Minnesanteckningar LO/Kommittékonferens
   
STYRELSEPROTOKOLL  
År 2020  
2020-01-08 Protokoll nr 1 (publicerat 2020-01-28)
2020-02- Protokoll nr 2 
2020-02-12 Protokoll nr 3 (publicerat 2020-03-13)
År 2019  
2019-01-08 Protokoll nr 1  (publicerat 2019-01-21)
2019-02-07 Protokoll nr 2 (publicerat 2019-03-03)
2019-02-19 Protokoll nr 3 (publicerat 2019-03-12)
2019-03-01 Protokoll nr 4 (publicerat 2019-03-25)
2019-03-02 Protokoll, direktjustering val årsmöte (publicerat 2019-03-29)
2019-03-02 Årsmötesprotokoll
2019-03-02 Protokoll nr 5, konstituerande (publicerat 2019-03-29)
2019-03-18/19 Protokoll nr 6, per caps (publicerat 2019-03-29)
2019-03-27 Protokoll nr 7 (publicerat 2019-04-25)
2019-04-10 Protokoll nr 8 (publicerat 2019-05-15)
2019-05-15 Protokoll styrelsemöte 9 (publicerat 2019-06-15)
2019-05-30/31 Protokoll styrelsemöte 10 (publicerat 2019-06-15)
2019-06-12 Protokoll styrelsemöte 11 (publicerat 2019-07-11)
2019-07-10 Protokoll styrelsemöte nr 12 (publicerat 2019-07-30)
2019-08-14 Protokoll styrelsemöte nr 13 (publicerat 2019-09-07)
2019-09-11 Protokoll styrelsemöte nr 14  (publicerat 2019-11-27)
2019-09-28/29 Protokoll styrelsemöte nr 15 (publicerat 2019-11-27)
2019-10-16 Protokoll styrelsemöte nr 16 (publicerat 2019-11-27)
2019-11-13 Protokoll styrelsemöte nr 17 (publicerat 2019-11-27)
2019-11-25 Protokoll styrelsemöte nr 18 (publicerat 2019-11-27)
2019-12-11 Protokoll styrelsemöte nr 19 (publicerat 2020-01-11)
År 2018  
2018-01-15 Protokoll nr 10
2018-02-13 Protokoll nr 11
2018-03-02 Protokoll nr 12
2018-03-03 Årsmötesprotokoll
2018-03-03 Direktjustering av val årsmöte
2018-03-25 Protokoll nr 13
2018-04-05 Protokoll nr 14
2018-04-10 Protokoll nr 1 – Konstituerande möte
2018-04-18 Protokoll nr 1B
2018-04-24 Protokoll nr 2
2018-05-05 Protokoll nr 2B – per caps
2018-05-15 Protokoll nr 3
2018-06-12 Protokoll nr 4
2018-07-09 Protokoll nr 5
2018-07-31/2018-08-01 Protokoll nr 6 – per caps
2018-08-14 Protokoll nr 7
2018-08-28 Protokoll nr 8
2018-09-(01-02) Protokoll nr 9
2018-10-16 Protokoll nr 10 (publicerat 2018-11-07)
2018-11-06 Protokoll nr 11 (publicerat 2018-11-12)
2018-11-(10-11) Protokoll nr 12 (publicerat 2018-12-03)
2018-12-11 Protokoll nr 13 (publicerat 2019-01-09)
År 2017  
2017-01-17 Protokoll nr 12
2017-02-12 Protokoll nr 13
2017-03-03 Protokoll nr 14
2017-03-04 Årsmötesprotokoll
2017-03-04 Protokoll nr 1 – Konstituerande möte
2017-03-12 Protokoll nr 2
2017-04-(14-15) Protokoll nr 3
2017-06-12 Protokoll nr 4
2017-08-(12-13) Protokoll nr 5
2017-10-09 Protokoll nr 6
2017-10-09 Protokoll nr 6 – Bilaga 1
2017-11-13 Protokoll nr 7
2017-11-27 Protokoll nr 8 VU
2017-12-(8-10) Protokoll nr 9
År 2016  
2016-02-03 Protokoll per telefon
2016-02-17 Protokoll per telefon
2016-02-23 Protokoll per capsulam
2016-02-25 Protokoll per telefon
2016-03-05 Årsmötesprotokoll
2016-03-05 Protokoll nr 1 – Konstituerande styrelsemöte
2016-04-(08-10) Protokoll nr 2
2016-05-11 Protokoll nr 3
2016-05-15 Protokoll nr 4
2016-06-07 Protokoll nr 5
2016-06-29 Protokoll nr 6
2016-07-19 Protokoll från medlemsmötet i Kosta
2016-08-(20-21) Protokoll nr 7
2016-09-14 Protokoll nr 8
2016-10-12 Protokoll nr 9
2016-11-09 Protokoll nr 10
2016-12-(9-11) Protokoll nr 11
   
År 2015  
2015-03-07 Årsmötesprotokoll
2015-03-07 Konstituerande styrelsemöte
2015-03-19 Protokoll per telefon
2015-03-25 Protokoll per capsulam
2015-03-29 Protokoll per telefon
2015-04-14 Protokoll per telefon
2015-05-05 Protokoll per telefon
2015-05-(22-24) Protokoll styrelsemöte
2015-07-14 Protokoll medlemsmöte Kosta
2015-08-06 Protokoll per telefon
2015-08-(22-23) Protokoll styrelsemöte
2015-09-01 Protokoll per telefon
2015-09-29 Protokoll per telefon
2015-11-20 Protokoll per capsulam
2015-11-23 Protokoll per telefon
2015-12-02 Protokoll per capsulam
2015-12-10 Protokoll per telefon
2015-12-20 Protokoll per telefon
2015-12-29 Protokoll per telefon
   
År 2014  
2014-03-01 Årsmötesprotokoll
2014-03-01 Protokoll_Konstituerande Styrelsemöte
2014-04-19/2014-04-20 Protokoll_styrelsemöte 
2014-05-12 Protokoll_styrelsemöte
2014-05-26 Protokoll_styrelsemöte
2014-06-16 Protokoll_styrelsemöte
2014-06-30 Protokoll_styrelsemöte
2014-07-12/2014-07-13 Protokoll_styrelsemöte
2014-08-18 Protokoll styrelsemöte
2014-09-02 Protokoll styrelsemöte
2014-10-16 Protokoll styrelsemöte
2014-10-20 Protokoll styrelsemöte
2014-11-08/2014-11-09 Protokoll styrelsemöte
2014-12-28 Protokoll styrelsemöte
   
År: 2013  
2013-11-05 Protokoll_styrelsen
2013-09-09 Protokoll_styrelsen
2013-06-15 /2013-06-16 Protokoll_styrelsen
2013-05-15 Protokoll_styrelsen
2013-04-20/2013-04-21 Protokoll_styrelsen
2013-03-02 Årsmötesprotokoll
2013-03-02 Protokoll_Konstituerande Styrelsemöte
2013-01-30 Protokoll_styrelsen
2013-01-08 Protokoll_styrelsen
   
År: 2012  
2012-10-04 Protokoll VU-möte
2012-09-01–02 Protokoll_Styrelsemöte
2012-08-24 Protokoll_Styrelsemöte
2012-04-11 Protokoll fört vid telefonmöte
2012-03-03 Årsmötesprotokoll
2012-03-03 Protokoll_Konstituerande Styrelsemöte
2012-04-14 / 2012-04-15 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2011  
2011-06-14 Protokoll_Styrelsemöte_tel
2011-05-21-22 Protokoll_Styrelsemöte
2011-05-03 Protokoll_Styrelsemöte_tel
2011-03-05 Protokoll_Styrelsemöte
2011-03-26 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2010  
2010-01-06 Protokoll_Styrelsemöte
2010-02-23 Protokoll_Styrelsemöte
2010-02-28 Protokoll_Styrelsemöte
2010-03-06 Protokoll_årsmöte
2010-03-06 Protokoll_Konstituerande Styrelsemöte
2010-03-25 Protokoll_styrelsemöte
2010-04-10/11 Protokoll_styrelsemöte
2010-05-05 Protokoll_styrelsemöte
2010-06-09 Protokoll_styrelsemöte
2010-08-07/08 Protokoll_styrelsemöte
2010-10-07 Protokoll_Styrelsemöte
2010-11-02 Protokoll_Styrelsemöte
2010-11-20/21 Protokoll_Styrelsemöte
2010-11-25 Protokoll_VU-möte
2010-12-01 Protokoll_Styrelsemöte
2010-12-16 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2009  
2009-03-07 Protokoll_Konstituerande
2009-03-29 Protokoll_Styrelsemöte
2009-04-14 Protokoll_Styrelsemöte
2009-04-18/19 Protokoll_Styrelsemöte
2009-06-14/18 Protokoll_Styrelsemöte
2009-08-15 Protokoll_Stryrelsemöte
2009-10-11 Protokoll_Styrelsemöte
2009-10-15 Protokoll_Styrelsemöte
   
2009-11-15 Protokoll_Styrelsemöte
2009-11-21-22 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2008  
2008-02-10 Protokoll_Styrelsemöte
2008-03-01 Årsmötesprotokoll_2008
2008-03-01 Protokoll_konstituerande
2008-03-29/30 Protokoll_Styrelsemöte
2008-04-12 Protokoll_VU-möte
2008-04-18 Protokoll_VU-möte
2008-06-06 Protokoll Styrelsemöte
2008-08-10 Protokoll Styrelsemöte
2008-08-21 Protokoll Styrelsemöte
2008-09-19/20 Protokoll Styrelsemöte
2008-11-17 Protokoll Styrelsemöte
2008-11-22 Protokoll_Styrelsemöte
2008-12-30 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2007  
2007-02-03/04 Protokoll_Styrelsemöte
2007-03-02 Protokoll_Styrelsemöte
2007-03-03 Protokoll_Årsmöte_2007
2007-03-03 Protokoll Konstituerande möte
2007-03-31/04-01 Protokoll_Styrelsemöte
2007-04-09 Protokoll_VU-möte
2007-05-04 Protokoll_VU-möte
2007-06-02 Protokoll_Styrelsemöte
2007-06-26 Protokoll_VU-möte
2007-07-31 Protokoll_Styrelsemöte
2007-10-03 Protokoll_Styrelsemöte
2007-11-01 Protokoll_Styrelsemöte
2007-11-11 Protokoll_Styrelsemöte
2007-11-17 Protokoll_Styrelsemöte
2007-12-04 Protokoll_Styrelsemöte
   
År: 2006  
2006-03-04 Protokoll_Konstituerande_2006
2006-03-18/19 Protokoll_Styrelsemöte
2006-06-03 Protokoll_Styrelsemöte
2006-05-06 Protokoll_VU_möte
2006-08-05 Protokoll_VU_möte
2006-09-02 Protokoll_VU_möte
2006-09-22/23/24 Protokoll_Styrprotokoll_2006_09-22-24″
2006-10-12 protokoll_VU_2006-10-12″
   
År: 2005  
2005-03-05 protokoll_2005″