Oregistrerad / Registrerad hund

Köp inte en oregistrerad hund

V A R N I N G !

När du köper oregistrerad Rottweiler köper du inte en Rottweiler utan en blandrashund. Det är endast valpar som är registrerade i SKK (Svenska Kennelklubben) som räknas som renrasiga Rottweiler. Om de som säljer oregistrerade valpar efter HD o AD fria föräldradjur, med god mentalitet och du inte hittar något som är fel på valpen/parningen. Varför har de då inte registrerat dem? Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när renrasiga valpar inte registreras!


Du som valpköpare kan aldrig registrera enskilda individer ur en valpkull i efterhand utan hela kullen måste då registreras av uppfödaren.

Du som valpköpare begränsas i ditt köp av oregistrerad hund, det finns begränsad tillgång till tävlingar och prov som arrangeras av våra hundklubbar. En uppfödare som tar sitt ansvar vill inte begränsa sina valpar till ett mindre aktivt liv.

De uppfödare som väljer att inte registrera sin valpkull omfattas inte av de grundregler som Svenska Kennelklubben har för uppfödare, de omfattas inte heller av konsument köplagen. En uppfödare inom SKK har däremot ett ansvar för valpen även efter att den har levererats. Du får som köpare av en oregistrerad Rottweiler ett sämre skydd och omfattas av köplagen där uppfödaren slipper ta sitt ansvar.

En uppfödare som har registrerat kennel namn har bland annat dessa skyldigheter; (det har inte de som sysslar med blandrasavel eller oregistrerad avel)

  • Följa de riktlinjer för rasen som finns hos SKK.
  • Leverera, vaccinerad, ID-märkt och veterinärbesiktigad hund.
  • Att inte leverera en valp före 8 veckors ålder.
  • Att leverera valpen tillsammans med Köpeavtal från SKK.
  • Att leverera valpen tillsammans med Registreringsbevis (Stamtavla).
  • Att följa rasens hälsoprogram.
  • Att alltid lämna sanningsenliga uppgifter
  • Att se till att valpen har fått en bra uppväxt under de 8 veckor de varit hos uppfödaren.

Grundreglerna för SKK:s uppfödare finns att [läsa här]

En uppfödare som säljer oregistrerade rottweilervalpar kan vara en utesluten uppfödare från skk:s organisation, de har i regel begått allvarliga brott mot skk:s grundregler. Avelsdjuren kan ha avelsförbud och troligtvis känner de överhuvudtaget inte till hur hundarnas hälsotillstånd är. Det mest troliga är att de endast säljer valparna för att tjäna pengar och samtidigt inte behöva ta ansvar för den kullen med valpar som förtjänar ett värdigt liv!

Det kostar inte mycket att registrera valpar, summan är 575 kr/ valp om en eller båda föräldradjuren är omeriterade. Är båda föräldrarna meriterade kostar det 430 kr/valp. Ekonomi är alltså inte en godtagbar ursäkt till att inte registrera en renrasig hund.

V A R N I N G !

Det finns så kallade ”valpfabriker” där man tillverkar egna stamtavlor, som inte har något med SKK att göra. Vill även passa på att varna för dessa. Dessa ”valpfabriker” inget intresse i att föra fram rasen och begränsar sina valpar och valpköpare genom att utföra blandrasavel! Här betalar du fullpris om inte mer för en valp som helt och fullt är en blandrashund. Ett mycket oseriöst och fult utnyttjande av människor som inte vet bättre.

Värt att upprepas:
Vad du än får höra för argument så är det ALLTID något som är allvarligt FEL när valpar inte registreras!

Våra rekommendationer är att alltid vända dig till Svenska Kennel Klubben och Svenska Rottweilerklubben när du har planer på att köpa en valp.

Så här ser stamtavlorna ut från SKK:

 

stamtavla stamtavla2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hundar registrerade före våren 2006 har den vita och hundar efter våren 2006 har den gröna. Ser den tilltänkta valpens stamtavla inte ut på detta sätt, kontakta Svenska Rottweilerklubben eller Svenska Kennelklubben innan köp.

(Texten är inte skriven av AfR/Svenska Rottweilerklubben, men har efter godkänande av författaren, publicerat denna text.)