Svenska Rottweilerklubben deltar i internationell arbetsgrupp för mentaltest

I augusti 2019 höll IFR (International Federation of Rottweiler Friends) ett medlemsmöte i Danmark. Vid mötet fattade man bland annat beslut om att alla medlemsländer ska införa/erbjuda någon typ av test eller utvärdering i förhållande till hundars mentalitet. Att erbjuda dessa tester kommer fortsättningsvis att vara en förutsättning för att få vara medlem i IFR.

För att kunna sätta upp ett gemensamt regelverk kring dessa tester beslutade man att tillsätta en arbetsgrupp. Arbetsgruppen ska utvärdera nuvarande tester i olika länder och föreslå gemensamma kriterier som medlemsländernas tester skall uppfylla. Syftet är inte att ta fram ett nytt test som ska gälla för alla, utan att sätta upp ”minimikrav” som ska gälla för alla länder.

I arbetsgruppen deltar sakkunniga från flera länder, däribland Sverige. Vår representant i arbetsgruppen är Veronica Nilsson. Veronica är mentalbeskrivare och medlem av utskottet för mentalitet i rasklubben samt SBK. Veronica har lång erfarenhet inom området mentalitet, och stor kännedom om både svenska och internationella mentaltester.

Du kan läsa mer om arbetsgruppens uppdrag och syfte i de bifogade dokumenten (informationen är på engelska).

Har du frågor kring arbetsgruppens arbete är du välkommen att kontakta Veronica Nilsson på mental@rottweilerklubben.se

Grundkurs i anatomi och utbildning till exteriörbeskrivare

Är du intresserad av att lära dig mer om anatomi och exteriör? Svenska Brukshundklubben kommer under våren att arrangera en grundkurs i anatomi. Kursen vänder sig i första hand till blivande exteriörbeskrivare, men även den som enbart är intresserad av att lära sig mer om anatomi är välkommen till kursen i mån av plats. Anmälan kommer att läggas ut på SBK’s hemsida under februari. 

Under våren och sommaren kommer sedan att hållas en utbildning för exteriörbeskrivare. 

Är du intresserad av att läsa grundkursen i anatomi för att sedan läsa vidare till exteriörbeskrivare för rottweiler? Skicka in din intresseanmälan till styrelsens kontaktperson Jamie McCoy på suppleant2@rottweilerklubben.se  senast den 15 mars.  

För att kunna anmälas till utbildningen för exteriörbeskrivare ska deltagaren ha:
• Genomgått grundkurs i anatomi arrangerad av SKK eller SBK med godkänt skriftligt prov samt bedömts lämplig för fortsatt utbildning till exteriörbeskrivare.
• Mycket god kännedom om rasen (exteriör, mentalitet och rasstandard).
• Dokumenterat intresse för rasen, visat genom regelbundet aktivt deltagande i rasklubbens verksamhet.

Se inbjudan från SBK för mer information och datum.

Regelrevidering 2022

Vart femte år revideras reglerna för de hundsporter som Brukshundklubben (SBK) är huvudman för. Nu finns de senaste förslagen, inför regelkonferensen, ute på Svenska Brukshundklubbens hemsida.

Beslut gällande reglerna kommer att tas på en regelkonferens i april 2020. Inför konferensen vill vi därför veta vad ni, våra medlemmar, tycker om förslagen

Har du synpunkter på förslagen? Skicka ett mejl till styrelsens kontaktperson för prov och tävling, Helén Randström, på ledamot2@rottweilerklubben.se senast den 29 februari.

https://www.brukshundklubben.se/tavling-utstallning/regelrevidering-2022/