SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBENS KONGRESS 2015

Svenska Rottweilerklubben är en del av Svenska Brukshundklubbens (SBK) organisation och därför är det av stor vikt att våra medlemmar känner till och engagerar sig i de frågor som SBK behandlar.

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte och hålls 9-10 maj i år. Nu finns handlingarna publicerade och innehåller bl.a. förslag om nya tävlingsregler.

Årets kongress fler SBK blir omfattande eftersom vi är mitt uppe i en regelrevidering där många av våra regelverk ska spikas inför nästa låsningsperiod. Dessutom kommer kongressen innehålla ett antal motioner från distrikt och rasklubbar samt förslag från förbundsstyrelsen gällande kongress vartannat år.

Samtliga handlingar finns nu tillgängliga på Svenska Brukshundklubbens hemsida för den nyfikne. Så skynda in och läs!

På hemsidan finns även mer information om vad kongressen är, gör och vilka som deltar.

www.brukshundklubben.se/kongress_handlingar_protokoll

VAD TYCKER DU SOM MEDLEM?

Cert på bruksprov

På höstens RAS/RUS konferens i centrala SBK diskuterade rasklubbarna bruksproven och bruksrasernas deltagande.

Det fanns ett förslag avseende utdelning av certifikat som kan vara både inspirerande och bra för brukssporten och bruksrasernas deltagande i bruksprov.

Förslaget innebär att ett cert skall gå till bästa brukshund på bruksprov om denna uppnår tillräckligt med poäng för certifikat.

Eftersom vi nu är inne i en regelrevidering period så skulle vi önskar att våra medlemmar kommer in med synpunkter senast den 31 mars till v_ordf@rottweilerklubben.se

 Styrelsen Svenska Rottweilerklubben