RASMONTER PÅ STHLM HUNDMÄSSA – VI BEHÖVER FLER FRIVILLIGA!

Vi söker fortfarande efter personer och hundar som kan vara med och bemanna vår rasmonter under Sthlm Hundmässa, både lördag och söndag.

Helgen den 13-14 december arrangeras den stora utställningshelgen Sthlm Hundmässa på Älvsjömässan i Stockholm. Förutom utställningar, tävlingar och en massa uppträdanden så finns det även i år ett rastorg, där rasklubbarna har möjlighet att presentera sig. Svenska Rottweilerklubben har även i år en monter för att presentera vår ras och vår verksamhet.

Nu söker vi personer som kan vara med och bemanna vår rasmonter under helgen. Vi letar efter dig som har erfarenhet av rottweiler och god insyn i vår förenings verksamheter. Självklart är du social och tycker om att prata med nya människor. Du ska kunna informera eventuella valpköpare och andra intresserade om rasen och dess egenskaper samt de olika aktiviteter som Svenska Rottweilerklubben och Svenska Brukshundklubben arrangerar.

Dagarna är indelade i olika pass om tre timmar var, varje pass bemannas av minst två personer. Det kommer även att finnas hundar i montern.

För dig som bemannar montern bjuder vi på inträde den aktuella dagen samt fika i montern.

Tycker du att det här låter som ett uppdrag för dig? Fyll i en intresseanmälan via länken nedan så återkommer vi till dig. Du kan även läsa mer om Sthlm Hundmässa på http://skk.se/sv/utstallning/stockholm-hundmassa/

Varmt välkommen med din intresseanmälan här!

Uppfödare, se hit!

Enkät ang. MT-översyn inför regelrevidering 2017

Utskottet för avel och hälsa har återinsatt den tidigare revideringsgruppen för SBK:s mentaltest, med undantag för Roland Sjösten som lämnat den förra gruppen och ersätts av IngaLill Larsson.

Syftet är att göra en översyn av SBK:s mentaltest inför regelrevideringen (2017)

Vi har fått svar från såväl rasklubbar som domare. Nu vill vi ha era synpunkter som uppfödare. Syftet med enkäten är att få in era samlade synpunkter på:

·   hur väl momenten utförs i förhållande till anvisningar

·   hur väl momenten uppfyller önskad funktion / Får vi den information vi förväntar oss.

Revideringsgruppen består av: IngaLill Larsson, Marlene Mussawir, Curt Blixt, Pia Johansson

Vi ber er om hjälp att fylla i bifogad enkät. Era svar behöver vi senast den 30 november 2014.

Ni svarar genom att klicka på följande länk:

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/korning/funktioner/mentaltestdomare/enkat-mt/