Program SSU och jubileumshelgen

Fredagen den 29 juni
2018 års SSU och Jubileumshelg startar med en mentaldag.

07.00 Samling MH första hund 07.30
10.30 Exteriörbeskrivning (Johanna Haglund)
11.00 BSE (Helena Strömberg kontaktperson)
Lunch 11.30-13.30 då finns lunch tillgänglig för funktionärer
18.00 Föreläsning huvuden

Lördagen den 30 Juni
08.00 Rallylydnad
9.30 Samling Ipo
10.00 Utställningen börjar
11.00-14.00 Tipspromenad
Lunch 12.30-13.15
13:15 IPO B arbete
15.00 IPO C arbete
16.00 utdelning av VP och plaketter
18.00 Middag

Svensk SegrarutställningSSU
Domare hanar: Paul Dieter Viehoff, Tyskland
Domare tikar: Uwe Petermann, Tyskland
Valpar: Paul Dieter Viehoff & Uwe Petermann, Tyskland
Frågor skickas till ssu@rottweilerklubben.se

Söndagen den 1 juli
08.00 Lydnad
09.00 Utställningen börjar med valpar därefter veteraner
Lunch 12.00-12.45

Rottweilerklubben UGM – Utskottsgruppen Mental
Hans Kinn och Veronica Nilsson kommer finnas på plats under SSU helgen som representanter från kommittén. De kommer svara på frågor om mental, dela ut broschyrer och ta emot intresse anmälningar om att utbilda sig till mental figurant inom MH/MT.

Jubileums utställning – Rasspecial
Domare hanar: Uwe Petermann, Tyskland
Domare tikar: Paul Dieter Viehoff, Tyskland
Domare valpar: Johanna Haglund, Sverige
Info ssu@rottweilerklubben.se