Arbetsgruppen RAS bjuder in till digitalt diskussionsmöte

Som ett led i rasklubbens strategi för att implementera RAS inbjuder arbetsgruppen RAS till digitalt diskussionsmöte gällande de rasspecifika avelsstrategierna. Vid mötet kommer även SBK:s utskottsgrupp avelssamordning att delta.

Följande datum är bokade:
torsdagen den 8 oktober (kväll)
söndagen den 11 oktober

Närmare information om tider med mera kommer inom kort. Men boka redan nu upp något av dessa datum i din kalender.

Vid mötet kommer arbetsgruppen RAS bland annat att ta upp förslag och frågor som inkommit under remissperioden.

Kontaktperson för arbetsgruppen RAS är ledamot Malin Åsander, ledamot@rottweilerklubben.se