Rasklubbens riktlinjer för avel

Svenska Rottweilerklubben har tagit fram riktlinjer för avel på Rottweiler som man önskar att samtliga uppfödare tar hänsyn till vill avel.

Föräldradjuren i en kombination skall enligt Rottweilerklubbens riktlinjer uppfylla följande krav innan genomförd parning. Endast valpkullar och avelsdjur som uppfyller följande riktlinjer har rätt till avelsrådgivning och valphänvisning genom rasklubben.


Rottweilerklubbens riktlinjer innefattar:

  • Höftleder och armbågar utan anmärkning (HD A eller B, ED 0)
  • MH 12-24 månader (utan diskvalificerande fel, se nedan) eller genomfört MT
    (Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett MH 12-24  månader utan diskvalificerande fel enligt årsmötesbeslut 2014)
  • Exteriördel för MT eller MH
  • Lägst VG i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i klassen 18-24 mån och över
  • Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua

Inavelsgrad

Inavelsgraden i på den tilltänkta kullen/kombinationen får ej överstiga 6,25%. Alla kullar som lämnas in för valphänvisning, kommer att kontrolleras angående inavelsgraden, via dataprogrammet Lathunden. Vill Du som uppfödare ta reda på inavelsgraden i en planerad kombination, går det bra att maila din fråga till Avel och Hälsa: halsa@rottweilerklubben.se

Ögonlysning

Minst ett av föräldradjuren skall vara ögonlyst utan anmärkning. 

Hanhundsanvändning

Max 5 kullar/kalenderår gäller för att få valphänvisning samt avelsrådgivning inom AfR. Avkommeutskrifter kan beställas från SKK på aktuella hanar, på så sätt blir det en snabbare utvärdering och sämre avelshanar sanerar sig själva. Om en hane överstiger 5 kullar/kalenderår kommer hunden ej längre att erhålla avelsrådgivning och/eller valphänvisning.

Tikar

Valphänvisning och avelsrådgivning ges ej till tikar som ej erhållit erforderlig vila från föregående kull, det vill säga minst ett löp mellan kullarna.

Diskvalificerande fel vid MH

Ett kryss i någon av följande rutor innebär att hunden EJ kommer att beviljas avelsrådgivning och/eller valphänvisning på kull genom AfR.

Från och med årsmötet 2015 är kryss i ruta 1 under moment 7b (Ljud – Nyfikenhet) INTE längre ett diskvalificerande fel

Moment 1a: Kontakt, hälsning – ruta 1 och 2
Moment 1c: Kontakt, hantering – ruta 1
Moment 6d: Överraskning, kvarstående rädsla – ruta 5
Moment 7c: Ljudkänslighet, kvarstående rädsla – ruta 5
Moment 10: Skott – ruta 4 och 5