Regler för valphänvisning

Svenska Rottweilerklubben har tagit fram riktlinjer för avel på Rottweiler som man önskar att samtliga uppfödare tar hänsyn till vill avel.

Föräldradjuren i en kombination skall enligt Rottweilerklubbens riktlinjer uppfylla följande krav innan genomförd parning. Endast valpkullar och avelsdjur som uppfyller följande riktlinjer har rätt till avelsrådgivning och valphänvisning genom rasklubben.


Valphänvisning för hundar registrerade i SKK

Hundar tilltänkta för avel skall upfylla SKK’s riktlinjer för avel

Samt:

Båda föräldradjuren skall vara:
Röntgade HD A eller B
AD UA

Båda föräldradjuren skall ha känd mental status.

För hund född efter 2016-01-01 gäller kryss i alla 33 rutor på MH.

Båda föräldradjuren skall ha genomgått exteriörbeskrivning med gk resultat efter 18 månaders ålder.

Minst ett av föräldradjuren skall vara JLPP-testad fri.

Inavelsgraden skall ej överstiga 6,25%

Vi rekommenderar att: Index på HD och AD är 100 eller däröver i den tilltänkta kombinationen.

All avel sker efter bedömning av avelsdjurens ägare. Det är därför av yttersta vikt att man vid upplåtande av hanhund eller parning av tik är ärlig med vilka brister hunden besitter och att detta delges andra part.

Ärlighet och kunskap är två viktiga ingredienser för att kunna föra aveln framåt.

Det är viktigt att du som har för avsikt att para din tik eller upplåta din hanhund för avel har god kännedom om SKK:s och SBK:s skrifter som rör avel.

SBK har avelsansvaret för de raser som finns upptagna som bruksraser och där ingår Rottweiler.
För de som har för avsikt att börja med uppfödning hänvisas till SBK:s rasklubbar.

Mera information finner du på nedanstående länkar till både SBK och SKK.

http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/avel/

https://www.skk.se/globalassets/dokument/om-skk/grundregler-skk-2016-s7.pdf

https://www.skk.se/globalassets/dokument/uppfodning/registreringsregler_r42.pdf

https://www.skk.se/sv/uppfodning/regler-policys-och-lagar/avelspolicy

De nya valphänvisningsreglerna kommer att gälla från 2018-01-01

För att få valphänvisning från Svenska Rottweilerklubben krävs medlemskap.