Registerutgåvan

Utvärdering av rasen Rottweilers ledstatistik, registrerade kullar, mental status samt exteriör redovisas genom registerutgåvan. Uppdateras kontinuerligt, datum efter de olika filerna är datum för senast uppdatering.

Alla filer utan datum efter är uppdaterade i Mars 2013, allting som är utlagt juli 2015 är rasdata uppdaterat maj 2015. Statistiken tas fram med hjälp av programmet Lathunden från Genetica och rasdata som rasklubben får skickat till sig några gånger per år. Alla filer är i PDF-format om inget annat anges. När det gäller Ögon-diagnoser kan det finnas mer information/fler diagnoser på SKK avelsdata/hunddata.


De olika registren hittar du här nedanför:

Alla filer uppdaterade november 2014 om inte annat anges

Med reservation för felaktigheter, hittar ni fel i filerna, kontakta oss i Registerkommitten.


Födda kullar, årtalen är födelseår:

Födda 2014, fram till juli 2014


Kullar med Röntgen och ögonlysning, årtalen födelseår:

 2009 och framåt  *Uppdaterad 2018-11-30 med data tom april 2018

Uppdateras inte mer:  20082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901980-19891970-1979-1969


Enskilda hundar med Röntgen och ögonlysning, årtalen är födelseår:

Ordnade kullvis (enbart svenskregistrerade hundar): 201220112010

Uppdateras inte mer: 2009200820072006200520042003200220012000


Blandat hälsa, årtalen är födelseår, om inte annat anges:

Andel röntgade per årsvis registrerade 1981-2016
*Uppdaterad 2017-06-06 med hundar registrerade tom 2017-12-31

Kullar från svenska kennlar – Alla år
*Uppdaterad 2018-11-30 med data tom april 2018

Kullar från svenska kennlar – födda till 2012-12-31 
*Uppdaterad 2018-11-30 med data tom april 2018

Kullar från svenska kennlar – födda efter 2013-01-01
*Uppdaterad 2018-11-30 med data tom april 2018

Hanars avkommor – alla år

Tikars avkommor – alla år

Avkommors ledstatus beroende på föräldradjurens ledstatus *Uppdaterat 2011-12-18

Omvandling för HD- och ED-poäng textfil
* Uppdaterat 2011-12-18


Hundar och Kullar med MH, årtalen är födelseår:

MH2010-2013 svenskfödda kullar, sorterat födelsedatum -> kull – 2015-07-18

MH Alla år svenskregistrerade hundar efter ej svenskregistrerad mor, sorterat födelsedatum – 2015-07-18

Äldre: MH1992-2009 – OBS! Stor fil, alla hundar, även ej svenskfödda, men svenskregistrerade


Blandad MH-statistik, årtalen är registreringsår om inte annat anges:

Årsvis statistik över deltagande på MH  (registrerade tom år 2016) 
*Uppdaterad 2017-06-06 med hundar registrerade fram tom 2016

Kennelstatistik MH

MH-statistik hanar – fler än 15 avkommor

MH-statistik tikar – fler än 10 avkommor

Rasdiagram Rottweiler, med förklaringar – 2015-07-17

Medelvärde MH år 1995-2012 (PDF med 3 sidor, uppdelade efter åldersintervall)

MH-protokoll med alla moment

MH nyckel *2011


Mentaltestade och korade hundar:

Hundar MT gamla korningen efter födelseårMars 2013

Hundar MT nya korningen efter födelseårMars 2013

Kennelstatistik MT gamla korningenMars 2013

Kennelstatistik MT nya korningenMars 2013


Exteriörbeskrivningkorning:

Utförda 2007 – 2012
*Uppdaterad 2012-10-20

Utförda 2006
*Uppdaterad 2011-07-02

Utförda 2005
Uppdaterad 2011-07-02

Utförda 2000-2004
Uppdaterad 2011-07-02


Exteriörbeskrivning MH:

Utförda 2007-2008
Uppdaterat 2011-03-27

Utförda 2001-2006
Uppdaterat 2011-07-02


Med reservation för felaktigheter, hittar ni fel i filerna, kontakta oss i Registerkommittén.