Regler omplacering

Omplaceringsservicen är en förmån för Svenska Rottweilerklubbens medlemmar. Servicen gäller endast Rottweiler som är registrerade i SKK.

 

Valpar under 4 månader medges endast omplacering om de uppfyller Rottweilerklubbens krav och riktlinjer för valphänvisning

Kostnad:

Omplaceringar hänvisas kostnadsfritt.

Hänvisningstiden är begränsad till två månader räknat från det datum omplacerings/foderhunden läggs ut på webbsidan. Efter hänvisningstidens slut plockas hunden automatiskt bort från webbsidan. Tiden för hänvisning kan förlängas om hunden inte omplacerats under hänvisningstiden, men det åligger ägaren att kontakta valphänvisningen på e-post hanvisning@rottweilerklubben.se och meddela detta. Hänvisningen förlängs sedan en månad i taget.