Regler valphänvisning

Valphänvisningen är en förmån för Svenska Rottweilerklubbens medlemmar. Man ska  följa SKK´s grundregler och Rottweilerklubbens regler för att få valphänvisning.
Kostnad:

Valphänvisningen är kostnadsfri.

Hänvisningstiden är begränsad till tre månader räknat från det datum valpkullen läggs ut på webbsidan. Efter hänvisningstidens slut plockas kullen automatiskt bort från webbsidan. Tiden för hänvisning kan förlängas om det fortfarande finns valpar till salu, men det åligger ägaren att kontakta valphänvisningen på e-post hanvisning@rottweilerklubben.se och meddela detta. Hänvisningen förlängs sedan en månad i taget.
Blir valpkullen tingad/såld innan dess, var vänlig meddela detta så vi bara har aktuella annonser på hemsidan.