Rottweilerns mentalitet och exteriör

Svenska Rottweilerklubbens kommitté för mentalitet och exteriör har till uppgift att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa skall främja rasen Rottweiler. Kommittén skall även möjliggöra att rottweilerns mentalitet och exteriör kan utvärderas.


Mer om kommitténs ansvar och uppgifter kan du läsa i dess arbetsbeskrivning


Kontakt 
Sammankallande E-post: mental@rottweilerklubben.se


MH-ansvarig (Hit skickas MH-protokoll)
(Info kommer snart)

E-post: mh@rottweilerklubben.se


Korningsansvarig (Hit skickas MT-protokoll)

Jane Fyhr
Hagängen Uvmarö
614 98 St. Anna

E-post: MT@rottweilerklubben.se

Telefon: 0121-14716

Mobiltelefon: 070-7482134


Exteriöransvarig

Johanna Haglund

E-post: beskrivare@rottweilerklubben.se