Tävlingskommittén

Kontaktperson i styrelsen: Lise-lotte Gustafsson

Sammankallande: 

Lilly Norfeldt
Angelica Göbel
Karin Morander

IPO-verksamheten
Soffie Modin, sammankallande
Ossian Modin
Petri Panul
Anna Rexlinger