Uppfödarkommittén

Kontaktperson i styrelsen: Yvonne Brink

Lena Berglund (sammankallande)
Susanne Thorén (ansvarig uppfödarutbildningens material)
Sara Awander (ansvarig för uppföljning av uppfödaravtal)

Uppfödarutbildning
Yvonne Brink