Uppfödarkonferens

Uppfödarkonferens

För de uppfödare som är anslutna till Svenska Rottweilerklubben anordnas löpande uppfödarkonferenser med olika teman som är aktuella för uppfödare av rottweiler. Även du som är hanhundsägare och/eller ”vanlig” medlem är välkommen att delta vid dessa konferenser.


Anteckningar Uppfödarkonferensen 2008

Tack för Ert engagemang och deltagande under 2008 års uppfödarkonferens!

Vi vill tacka alla deltagare och arbetsgruppen för hänvisningsregler,
vidare vill vi framförallt tacka Linda Heske för att hon på sin fritid
ställde upp (på ideell basis) och föreläste på vår konferens. Vi vill
också tacka Yvonne Brink som höll i diskussionerna samt Kerstin
Hisengård för att hon gjort denna konferens möjlig.

Läs anteckningar från uppfödarkonferensen här:

Anteckningar från uppfödarkonferensen 2008

Styrelsen Svenska Rottweilerklubben/AfR