Utskottet avel och hälsa

Kontaktperson i styrelsen:
Malin Åsander

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se

Utskottets medlemmar:
Helena Nylander, Gun Bergquist, Sara Awander, Cathrine Hellberg, Åsa Engström, Cecilia Larsdotter Odén,  Yvonne Brink och Lena Berglund.

Valphänvisning
Gun Bergquist
Tel.  073-702 34 58

Hänvisning hemsidan
Cathrine Hellberg
hanvisning@rottweilerklubben.se

Uppfödarutbildning
Yvonne Brink
Lena Berglund
uppfodar@rottweilerklubben.se