Utskottet avel och hälsa

avel.halsa@rottweilerklubben.se
Kontaktperson i styrelsen:
Anna Lindgren

Utskottgruppen avelssamordning:
ugavels@rottweilerklubben.se

Yvonne Brink, sammankallande
Helena Nylander
Gun Bergkvist
Sara Awander
Lena Berglund
Cathrine Hellberg

Utskottsgruppen hälsa och friskvård:
Vakant
Vill du jobba med frågor kring hälsa och friskvård? Kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se