Utskottet avel och hälsa

Utskottet Avel och Hälsa har fyra utskottsgrupper som har olika ansvarsområdet.
Utskottet består av fem (5) ledamöter varav en ordförande som kommer från styrelsen.

Utskottet Avel & Hälsa består av:

Ordförande:
Ulrika Stenholm
avel.halsa@rottweilerklubben.se

Ledamöter:
Inga-Lill Larsson, sammankallande i utskottsgruppen mental
Camilla Ryd, sammankallande i utskottsgruppen exteriör
Anna Lindgren, sammankallande i utskottsgruppen Hälsa & Friskvård
Sara Awander, sammankallande i utskottsgruppen avelssamordning

Arbetsbeskrivning för utskottet

Protokoll