Utskottet avel och hälsa

avel.halsa@rottweilerklubben.se
Kontaktperson i styrelsen:
Anna Lindgren

Helena Nylander

Valphänvisning/avelsrådgivning
Gun Bergquist
Tel.  073-702 34 58

Hänvisning hemsidan
Cathrine Hellberg
hanvisning@rottweilerklubben.se

Sara Awander

Uppfödarutbildning
Yvonne Brink
Lena Berglund
uppfodar@rottweilerklubben.se

Utskottsgruppen hälsa och friskvård:
Vakant
Vill du jobba med frågor kring hälsa och friskvård? Kontakta styrelsen på sekr@rottweilerklubben.se