Utskottet Prov och tävling

Ordförande: Ann-Sofie Modin
Ledamöter: Evelina Esbjörnsson

Utskottsgruppen lydnad och bruks:
Helén Torstensson (sammankallande) tavling@rottweilerklubben.se
Lisa-Marie Karlsson
Tommy Von Geijer
Terese Hartvig

Utskottsgruppen Rallylydnad:
Evelina Esbjörnsson
Caroline Lange

Utskottsgruppen IPO:
Ann-Sofie Modin
Ossian Modin
Anna Warburg Rexlinger

Utskottsgruppen tjänstehund:
Roger Eriksson (kontaktperson)
tjh@rottweilerklubben.se