Utskottet Prov och tävling

Ordförande: Ann-Sofie Modin
Ledamöter: Evelina Esbjörnsson, Nina Maria Jonsson

Utskottsgruppen lydnad och bruks:
Nina Maria Jonsson
Lisa-Marie Karlsson
Tommy Von Geijer
Helén Torstensson

Utskottsgruppen Rallylydnad:
Evelina Esbjörnsson
Caroline Lange

Utskottsgruppen IPO:
Ann-Sofie Modin
Ossian Modin
Anna Warburg Rexlinger

Utskottsgruppen tjänstehund:
(Söker efter personer)