Utskottsgruppen exteriör

Sammankallande: Camilla Ryd

Utställning:
Irene Jonsson
Helena Strömberg
utstallning@rottweilerklubben.se

Exteriörbeskrivning:
Johanna Haglund
exterior@rottweilerklubben.se
(Exteriörprotokoll skickas till:
Johanna Haglund
Mossberga 376
691 92 Granbergsdal)

BSE – Breed Standard Evaluation
Patrik Grönfeldt – Ansvarig för att samla BSE gjorda i Sverige i en Svensk databas: Kopia av gjorda prov i Sverige skickas till Patrik
Tel. 070-219 91 40
v_ordf@rottweilerklubben.se

Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen

Minnesanteckningar