Utskottsgruppen mental

Sammankallande:
Inga-Lill Larsson
mental@rottweilerklubben.se

Hans Kinn
Mikael Wadström

MH
Veronica Nilsson
mh@rottweilerklubben.se
Tel. 070-418 13 34

MT 
Jane Fyhr
mt@rottweilerklubben.se
Tel. 070-748 21 34

Adjungerad till utskottsgruppen mental: Patrik Grönfeldt, ansvarig för fasta MH-banan och Maraton MH i Södertälje

Bankgiro
Mentalkommittén för att betala startavgifter vid MH/MT
Svenska Rottweilerklubben bankgiro 109 – 4366

Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen mental

Minnesanteckningar