Utskottsgruppen mental

Sammankallande och MH:

Veronica Nilsson
Tel. 070-418 13 34

Inga-Lill Larsson
Hans Kinn
Mikael Wadström

MT 
Jane Fyhr
mt@rottweilerklubben.se
Tel. 070-748 21 34

Bankgiro
Mentalkommittén för att betala startavgifter vid MH/MT Svenska Rottweilerklubben bankgiro 109 – 4366

Arbetsbeskrivning för utskottsgruppen mental

Minnesanteckningar

Vi i UGM Mental vill jobba hårt för detta med ”Hundproblem”.

Så vi önskar nu ett samarbeta med alla kommittéer inom rasklubben.

Vi ställer oss frågan:

Hur kan vi hjälpa dig som fått en beteendeanmärkning på din hund eller dig som sett symptomen och vill förebygga/komma till rätta med beteendeproblem.

Vi i UGM tycker det här är viktigt och vill gärna hjälpa till, antingen själva eller kunna förmedla kontakt med kunnig person i närområdet. Det kan vara stora problem eller små problem. Ingen fråga är för liten eller enkel att ställa. Vi har alla varit nybörjare eller fastnat och haft svårt att lösa problemen själva.

Så därför önskar vi att NI tar kontakt med oss om nått händer på era arrangemang. Finns någon av oss på plats så löser vi det direkt. Annars ser ni till att skapa första kontakten med hundägaren och informerar dem om vad vi kan erbjuda.

Som ni förstår så ska detta skötas ”snyggt”…… Vi vill hjälpa, inte stjälpa.

Vi går att nå:

IngaLill Larsson, 0702921054, vigorlarsson@hotmail.com

Veronica Nilsson, mh@rottweilerklubben.se

Hans Kinn, hollierottis@gmail.com

Jane Fyhr, mt@rottweilerklubben.se

Micke Wadström, micke@humlegarden.info

//UG Mental