Utställningskommittén

Kontaktperson i styrelsen: Ulrika Stenholm

Sammankallande och ekonomiansvarig: Mats Hedberg
Irene Jonsson
Carina Nilsson
Helena Strömberg
Johanna Haglund (Ansvarig för exteriörbeskrivningar i samband med utställning)
E-post övriga frågor: utstallning@rottweilerklubben.se
E-post anmälan utställning: anm.utställning@gmail.com

Bankgiro 109-4481