Valberedning 2017

Helena Nylander (sammankallande)
Torgnyvägen 14
187 76 Täby
Tel: 070 778 29 43

Irene Jonsson
Tel: 070 271 72 56

Robert Tenold
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse år 2018