Valberedning 2017

Anette Gustavsson (sammankallande)
Diana Birgersson
Robert Tenold
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse.