Valberedning 2020

Camilla Ryd (sammankallande)
Anette Gustavsson
Lisa Bergman
Mejl: val@rottweilerklubben.se

Alla medlemmar är varmt välkomna att kontakta valberedningen med förslag, frågor och funderingar inför personval till Svenska Rottweilerklubbens huvudstyrelse.

Arbetsbeskrivning för valberedningen