Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att förbereda de val som avhålls vid ordinarie årsmöte i enlighet med Svenska Rottweilerklubbens stadga


Kontakt