Svenska Rottweilerklubben behöver DIG!

afrlogga1Vår rasklubb är ideell och drivs av alla oss medlemmar tillsammans. Vår klubb kan därför aldrig bli bättre än vad vi tillsammans gör den. Rasklubben söker löpande medlemmar som vill engagera sig inom olika kommittéer, arbetsgrupper, enskilda uppdrag mm. Just nu söker vi främst dig som är intresserad av att hjälpa till inom detta område.

Tävlingskommittén:

Rasklubbens tävlingskommitté har som uppgift att planera och administrera klubbens tävlingsverksamhet. Se till att vi varje år hittar en arrangör till våra rasmästerskap i samarbete med våra lokalområden eller via lokalklubbar.

Det finns underliggande grupper som sköter BSL/IPO och rallylydnad i samarbete med tävlingskommittén.

Är du intresserad eller har tips på någon som kan passa för uppdraget?

Kontakta oss på engagerad@rottweilerklubben.se