Avel och Hälsa

Syftet för kommittén är att bedriva ett aktivt och fortlöpande
arbete med att dokumentera och informera om hälsotillståndet hos
rasen. Avelsansvariga (avelsråd) hjälper nya och redan etablerade
uppfödare med frågor gällande avel på rottweiler.

Mer om kommitténs ansvar och uppgifter finner du i
dess arbetsbeskrivning.

E-post: avel.halsa@rottweilerklubben.se

Normalt besvaras inkommande e-post inom en vecka från mottagande.


 

– rasklubben för rottweiler