Hälsoprogram nivå 1 gällande JLPP

Svenska Rottweilerklubben har, enligt tidigare publicerat brev, ansökt om hälsoprogram nivå 1 hos Svenska Kennelklubben som första åtgärd. Detta innebär:

Hälsoprogram och Avelskommitténs hänsynstaganden i bedömningen av ansökan

Nivå 1: Central registrering av veterinära undersökningsresultat

Eftersom inga särskilda krav på avelsdjur är kopplade till denna nivå fordras i regel enbart att de allmänna kraven och det ovan efterfrågade underlaget bifogas för att SKK ska bifalla ansökan. Ansökan om hälsoprogram på nivå 1 kan efter beslut i Avelskommittén träda i kraft med omedelbar verkan.

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Ansökan om hälsoprogram för JLPP

Ansökan om hälsoprogram nivå 1 är insänd till Svenska Kennelklubben  via Svenska Brukshundklubben som är vår specialklubb.

Vi hoppas nu att ansökan kommer till SKK så fort som möjligt och att vi kan få ett beslut snarast möjligt. Vi har haft stor hjälp av Sofia Malm, Genetiskt sakkunnig på SKK.

Yvonne Brink
Ordförande

Hemställan hos SBK att godkänna och skicka vidare till AK – SKK
Hemställan hos SKK AK att godkänna hälsoprogram för JLPP
JLPP english Bilaga 1
Statistik avseende Rottweiler från Labogen i Tyskland Bilaga 2
Mhlanga-Mutangadura et al 2016 JLPP in Rottweilers Bilaga 3

Dokumenterat fall av JLPP i Sverige

Det har kommit till Svenska Rottweilerklubbens kännedom att vi har ett dokumenterat fall i Sverige på Rottweiler av en sjukdom som heter JLPP, förkortning för Juvenile Laryngeal Paralysis and Polyneuropathy.

Vi jobbar för fullt med att ta fram relevant information på svenska till alla våra medlemmar och rottweilerälskare.

Under tiden kan vi rekommendera denna länk som är från Rottweilerns hemland/ADRK. Den finns på engelska och tyska;

  1. ENGLSKA https://adrk.de/attachments/article/1369/JLPP_englisch.pdf
  2. TYSKA; https://adrk.de/attachmen…/article/1366/VDH-JLPP-DR-0816.pdf