Föreläsning Kerstin Bergvall ”allergier hos hund” Stockholm 4/2 2017

Upplands LO välkomnar veterinär Kerstin Bergvall, Specialist i hundens och kattens sjukdomar, Specialist i dermatologi hund och katt.

Föreläsningen kommer att handla om allergier hos hund.

Kerstin är tillsammans med Susanne Åhman Skandinaviens enda hudspecialister som innehar europeisk specialistexamen, Diplomate of European College of Veterinary Dermatology (Dipl ECVD).

Kerstin hanterar de mest komplicerade hudutredningarna och får patienter remitterade från veterinärer i hela Sverige och även från utlandet (Finland, Norge, Portugal, Tyskland). Kerstin föreläser såväl i Sverige som utomlands och är engagerad i utbildning och vidareutbildning av veterinärer både i Sverige och övriga Europa.

Betalning 250kr betalas senast den 27/1 på PG 30 27 97-6 märk med namn och ”föreläsning”
Tid: 09:30-12:30
Plats: Solna Sundbybergs Brukshundklubb

http://www.sosubk.com/vaegbeskrivning

Anmäl dig HÄR

Artikel om Index

Index innebär att man, förutom individens eget röntgenresultat för HD/ED, även tar hänsyn till släktingars resultat för att skatta hundens avelsvärde. Skattning av avelsvärden är i sig ingenting nytt. Metodiken har använts inom avelsarbetet med andra djurslag under många år. På hundsidan har tillämpningen av index varit mer begränsad. Därför behöver såväl rasklubbar som uppfödare information om vad index innebär, och hur verktyget bäst kan tillämpas i avelsarbetet.

Läs hela artikeln av Sofia Malm, genetiskt sakkunnig på SKK