Rasklubbens riktlinjer

Styrelsen har fått frågor om de riktlinjer som finns angivna på hemsidan stämmer med taget beslut.
Efter en ordentlig kontroll kunde styrelsen konstatera att riktlinjerna stämmer inte med taget årsmötesbeslut. Beslutet togs redan vid 2014 års årsmöte och har feltolkats varvid felaktig text har publicerats på hemsidan.

Motionens förslag var:
Att tillägget hund som blivit underkänd på korning äger ej rätt att tillgodoräkna sig MH-beskrivning för valphänvisning/avelsrådgivning tas bort.
Monika & Peter Selling

Styrelsen föreslog bifall och årsmötet biföll motionen.

Det här innebär att texten i riktlinjer för vår valphänvisning skall enligt årsmötesbeslut 2014 vara:

-Höftleder och armbågar utan anmäkrning (HDA eller B, ED 0)
-MH-12-24 månader (utan diskvalificerande fel, se nedan)eller genomförd MT.
(Hund som har ett underkänt MT äger rätt till valphänvisning om densamma har genomfört ett MH 12-24 utan diskvalificerande fel enligt årsmötesbeslut 2014)
-Exteriördel för MT eller MH
-Lägst VG i kvalité vid officiell utställning efter 15 mån, eller utställd på SSU med lägst SG i klassen 18-24 mån och över
-Från och med årsmötet 2008 skall också minst ett (1) av föräldradjuren vara ögonlyst ua.

För att läsa riktlinjerna klicka här>>>

Beteendestudie – hund

Tusen tack till alla er som hjälpt oss!

Vi har hittills fått in blodprov från 129 stycken rottweilers till vår beteendestudie, men vi tar gärna emot fler blodprov!

Har du inte fått en förfrågan från oss, men är ägare till en rottweiler som har gjort MH? Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund till vår beteendestudie?

Vi har under hösten skickat ut en förfrågan till ett antal ägare av rottweiler, malinois, flatcoated retriever och långhårig collie där hundarna har ett MH resultat, om att delta i vår studie där vi söker efter en genetisk bakgrund till olika beteendeegenskaper. Raserna är utvalda p g a att de i stor utsträckning gör MH och därmed är provinsamling av en större volym möjlig. Urvalet baseras sedan på hundar födda 2008 eller senare och vi har även försökt att inte ta med alltför många syskon ur en kull.

Vårt mål med studien är att finna gener hos hunden, och förhoppningsvis även hos människan, som styr olika beteenden. Sannolikt kommer vi att finna gener som kodar för olika protein som uttrycks i hjärnan och styr hjärnans utveckling och signalsystem. Vi är ute efter att i detalj kunna förstå hur detta fungerar och vad som skiljer mellan t ex hundar som är mer eller mindre benägna att leka eller följa bortflyende föremål respektive hur olika hundar reagerar på plötsliga eller okända hot.

Vårt mål är primärt grundforskning om vilka underliggande biologiska mekanismer som styr vårt och hundarnas beteenden även om vi naturligtvis också hoppas att resultaten i slutändan ska kunna användas som ett komplement i avelsarbetet.

Vill du hjälpa oss med ett blodprov från din hund? Skicka ett e-mail till hundbiobanken@slu.se så får du mer information hur du kan delta i studien.

Läs mer om beteendestudien på vår hemsida: 
http://hunddna.slu.se/?page_id=2098