Kategoriarkiv: Sökes

Rottweilerklubben söker revisor!

ÄR DU DEN VI SÖKER?

 Inför verksamhetsåret 2015 söker vi en revisor till Svenska Rottweilerklubben. Föreningens revisorer (två) ska säkerställa att vår verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens stadgar, fattade beslut och uppsatta mål.

 Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag inom föreningen och revisorer utses av årsmötet. Revisorerna fungerar som en ”kontrollfunktion” för medlemmarna och ska säkerställa att styrelsen uppfyller det uppdrag som årsmötet och därmed medlemmarna har delegerat.

 Revisionen innebär dels en granskning av föreningens ekonomi, dels en granskning av själva verksamheten. Du behöver inte vara auktoriserad revisor. Däremot ser vi gärna att du har viss erfarenhet av bokföring och/eller ekonomi samt god förståelse för den typ av ideell verksamhet som vi bedriver.

 Är du den vi söker? Eller känner du någon som skulle kunna passa för uppdraget? Har du ytterligare frågor om vad uppdraget innebär? Vänligen kontakta valberedningen på val@rottweilerklubben.se Revisorer ska väljas i samband med årsmötet den 7 mars, varför vi önskar få in förslag så snart som möjligt.

 På SKKs hemsida kan du läsa mer om vad det innebär att arbeta som revisor och rekommendationer för det löpande arbetet.http://skk.se/Global/Dokument/Om-SKK/Foreningspaketet/Att-arbeta-som-revisor-S16.pdf

 Här kan du läsa mer om vad Svenska Rottweilerklubbens stadgar säger gällande val och uppdrag för revisorer, § 9:http://www.brukshundklubben.se/Documents/2_funktionar/1_klubb_organisation/klubb/org_normalstadgar_rasklubb_1niva_20090508.pdf

 Tack för din hjälp!

Anna, Lena och Tord i valberedningen

 

RASMONTER PÅ STHLM HUNDMÄSSA – VI BEHÖVER FLER FRIVILLIGA!

Vi söker fortfarande efter personer och hundar som kan vara med och bemanna vår rasmonter under Sthlm Hundmässa, både lördag och söndag.

Helgen den 13-14 december arrangeras den stora utställningshelgen Sthlm Hundmässa på Älvsjömässan i Stockholm. Förutom utställningar, tävlingar och en massa uppträdanden så finns det även i år ett rastorg, där rasklubbarna har möjlighet att presentera sig. Svenska Rottweilerklubben har även i år en monter för att presentera vår ras och vår verksamhet.

Nu söker vi personer som kan vara med och bemanna vår rasmonter under helgen. Vi letar efter dig som har erfarenhet av rottweiler och god insyn i vår förenings verksamheter. Självklart är du social och tycker om att prata med nya människor. Du ska kunna informera eventuella valpköpare och andra intresserade om rasen och dess egenskaper samt de olika aktiviteter som Svenska Rottweilerklubben och Svenska Brukshundklubben arrangerar.

Dagarna är indelade i olika pass om tre timmar var, varje pass bemannas av minst två personer. Det kommer även att finnas hundar i montern.

För dig som bemannar montern bjuder vi på inträde den aktuella dagen samt fika i montern.

Tycker du att det här låter som ett uppdrag för dig? Fyll i en intresseanmälan via länken nedan så återkommer vi till dig. Du kan även läsa mer om Sthlm Hundmässa på http://skk.se/sv/utstallning/stockholm-hundmassa/

Varmt välkommen med din intresseanmälan här!