Genetiken bakom hundars vardagsbeteende

Det pågår en studie om genetiken bakom hundars vardagsbeteende.

Gå in och svara på den enkät om vardagsbeteende som varit öppen sedan hösten 2012.

Under våren har det gjorts en första genetisk analys av svaren, sammanställd i den bifogade texten.

Genetiska analyser av vardagsbeteende

För att få säkra resultat behövs dock fler svar från hundägare för att fortsatta analyseen under våren.

Gå vidare till enkäten (extern länk)