Information om exteriörprotokoll för MH och korning

När ni exteriörbeskriver era hundar för MH, skicka exteriörprotokollet till

Helena Strömberg
Borg 514
826 94 Norrala

När ni exteriörbeskriver era hundar för MT (korning), skicka exteriörprotokollet till

Korningsansvarig; 

Jane Fyhr
Hagängen Uvmarö
614 98 St. Anna

OBS! Kom ihåg att ta kopia på protokollet innan du skickar in det då vi inte har möjlighet att skicka tillbaka dessa senare

Vi behöver ha in dessa protokoll till klubben för att kunna följa upp och se hur många hundar som beskrivs inom rasklubben och kunna följa hur exteriören på våra hundar förändras över tid. När protokollen kommer in till klubben registreras de av MT-ansvarig som senare skickar dessa vidare till registerkommittén som sammanställer informationen, protokoll för exteriörbeskrivning MH går direkt till registerkommittén.

När det gäller korningsexteriör så får vi information från SKK rasdata om antal som beskrivits och om det är godkänt eller ej godkänt, det är en officiell beskrivning som registreras hos SKK.

När det gäller beskrivningar för MH är dessa protokoll det enda vi har att gå efter, då exteriörbeskrivning för MH är inofficiell.

//Registerkommittén och mentalkommittén gm Anna Lindgren