SM/Internationellt

Principbeslut gällande bidrag SM

Inkommen skrivelse 186:08 medlem, bidrag SM, beslutades att bidrag på 500 kronor skall utgå till de ekipage som deltar i stora SM lydnad, bruks, IPO och tjänstehund (gäller alltså inte rasklubbens rasmästerskap). Förutsättning för bidrag är även att personen är medlem i och har varit medlem i Svenska Rottweilerklubben sedan den 1 januari det aktuella året. Ansökan om bidraget skall skickas in till styrelsen senast en månad efter aktuellt evenemang.

Beslutet träder i kraft 2009-01-01.

 
 

– rasklubben för rottweiler