NY E-POSTADRESS TILL AVEL- OCH HÄLSOKOMMITTÉN

För att underlätta kommunikationen med avel- och hälsokommittén har vi valt att slå ihop våra e-postadresser. Från och med nu når ni oss på avel.halsa@rottweilerklubben.se med era frågor, funderingar eller information. Det gäller även sjukdomsrapportering.

//Avel- och hälsokommittén